O čem to je

hk-cr

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

V souladu s posláním Hospodářské komory, vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu, chce Sekce kvality Hospodářské komory ČR, pracovní skupina pro společenskou odpovědnost, posílit zájem organizací o principy společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.
Cílem je sesbírat a vydat sborník inspirujících zkušeností realizovaných členy i nečleny Hospodářské komory.

Inspirující projekt v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) – hledáme právě ten Váš!

 

Na konkrétních příkladech z reálných firem chceme ukázat, že je přínosné propojovat aktivity společenské odpovědnosti s hlavním předmětem podnikání firmy, tedy vytvářet sdílené hodnoty.

Hledáme projekty, které na jedné straně pomohou zainteresovaným stranám společnosti, avšak zároveň pozitivně ovlivní i ukazatele výkonnosti příslušné firmy (skutečný a smysluplný dopad). Hledáme příklady aktivit, které příznivě ovlivnily zájem o práci ve Vaší společnosti, měly pozitivní vliv na loajalitu stávajících zaměstnanců, přispěly k posílení dobrého jména firmy, k úspěchu při získávání veřejných zakázek, inovaci Vašich výrobků, zvýšení prodeje, usnadnily Vám jednání se státní správou nebo jiným způsobem napomohly okolní společnosti i Vaší firmě.