Jak na to

Přihlášení

Vaše projekty CSR budou přijímány v době od 25. května 2016 do 31. ledna  2017 elektronicky na e-mailu: kaspar@komora.cz.

Váš projekt přihlaste prostřednictvím formuláře (ke stažení ZDE).

Termíny

Nejúspěšnější přijaté projekty projdou jazykovou korekturou a budou zpracovány do sborníku, který vyjde v dubnu 2017. Jeho elektronická podoba bude zveřejněna na webu Hospodářské komory a prezentována na Národním informačním portálu o CSR a na dalších webových stránkách organizací, které propagují principy společenské odpovědnosti v České republice.

Z přihlášených projektů budou členy pracovní skupiny pro společenskou odpovědnost do konce března 2017, vybrány tři projekty, jejichž autoři získají ocenění.

Tři oceněné projekty budou prezentovány v časopise Hospodářské komory KOMORA a oceněny volnou vstupenkou na akci Konference vítězů národních cen za kvalitu a společenskou odpovědnost, pořádanou každoročně v rámci Listopadu – měsíce kvality.